mapa_srbije ECDL Crna Gora

DANA 22.FEB 2007 sa početkom u 12.oo časova
ODRŽANA JE
2nd ECDL Conference
u prepunoj velikoj sali Privredne komore Beograd

NACIONALNOM STRATEGIJOM RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA donesenom od strane Vlade Srbije, po preporukama EU i UN definisan je ECDL - European Computer Driving Licence standard kao minimalno i svima veoma potrebno poznavanje rada na računarima. Konferencija je analizirala rezultate ostvarene u našoj zemlji i iskustva okolnih zemalja.

Konferenciju je otvorio Milan Janković, predsednik Privredne Komore Beograd - kao ECDL Partner Centar i isakao da beogradska komora već godinu dana sprovodi ovaj koncept i da je u ovom periodu otvorila tri ECDL Test Centra. U narednom periodu Komora Beograda očekuje da će otvoriti ECDL Test Centre u svim regionalnim komorama i tako omogućiti svojim članovima i privredi uopšte, što bržu sertifikaciju zaposlenih za rad na računarima u skladu sa evro normama.

Predsednik JISA - Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, kao nosioca ECDL licence za našu zemlju, Đorđe Dukić, naglasio je da su postignuti rezultati između dve godišnje ECDL konferencije, potpuno u okviru očekivanja koje nam je predvidela EU i ECDL Fondacija. Otvoreno je dvostruko više testnih centara nego u prethodnoj godini i ostvareno je petostruko više ECDL testiranja, što nas kao zemlju sa izrazitim zaostatkom u informatičkoj sertifikaciji, stavlja u red onih koje visokom stopom rasta, ipak stvaraju sebi šanse ka približavanju evropskim infotmatičkim tokovima.

ECDL iskustva iz Hrvatske preneo je gosp. Marijan Frković, nacionalni koordinator za ECDL u Hrvatskoj i direktor Centra informatike Hrvatske gospodarske komore. Ova zemlja počela je sa sprovođenjem ECDL sertifikacije dve godine pre naše pa su i postignuti rezultati proporcionalni aktuelnom trenutku. Istaknuta je ogromna pomoć Vlade Hrvatske koja je prvo finansirala ECDL sertifikaciju 5000 nastavnika osnovnih i srednjih škola, a u roku narednih 5 godina planira realizovati sertifikaciju svih 50.000 nastavnika. Od privrednih organizacija najveći korisnici ECDL standarda su INA, Vodoprivreda, Elektroprivreda, FINA (bivši ZOP) i Željeznice, koji do sada imaju preko 18.000 ECDL sertifikovanih građana. Gosp. Frković je naglasio i podatak da je Vlada Hrvatske predvidela ECDL sertifikaciju čak 100.000 svojih administrativnih službenika u narednih nekoliko godina.

Kao koordinator na izradi nacionalne Strategije razvoja informacionog društva, gosp. Čedomir Šuljagić, pomoćnik ministra nauke i zaštite životne sredine, istakao je činjenicu da je Strategija posle više od dve godine usaglašavanja među ministarstvima Vlade Srbije, zvanično proglašena tek u zadnjem kvartalu.2006.god. Strategijom je između ostalog u poglavlju 7 - obrazovanje, naglašena primarna potreba informatičke edukacije naših zaposlenih i nezaposlenih građana, te naloženo Ministarstvu prosvete i sporta, Ministarstvu rada i zapošljavanja, Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine i Zavodu za informatiku i internet hitno preduzimanje koraka u ovom pravcu. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine u narednom periodu izdvojiće oko pola miliona eura za ove namene a slišno se ošekuje i od ostalih zaduženih ministarstava.

Direktor Zavoda za informatiku i internet, gosp. Slobodan Vučković, potom je predstavio novi web portal ovog zavoda koji će imati mogućnost ECDL samotestiranja radi pripreme za polaganje, svih zainteresovanih službenika državne administracije. Gospodin Vučković je istakao da se u ovoj godini planira ECDL sertifikacija oko 1000 službenika administrativnih službi naše Vlade.

P.puk. Žikica Milinković, ECDL koordinator ministrstva odbrane, istakao je da je tokom 2005. god. Ministarstvo odbrane dobilo donaciju britanske vojske za ECDL testiranje oko 150 službenika armije. U protekloj 2006-oj godini isti donator je obezbedio informatičku obuku za još 380 vojnih službenika a samo Ministarsvo odbrane izdvojilo je sredstva i kupilo još 1500 ECDL indeksa radi naredne sertifikacije svih rukovodećih struktura vojske. Vojna Akademija je postala ovlašćeni ECDL Testni Centar a u skladu sa visokim NATO standardima, ECDL i znanje engleskog jezika, biće i ubuduće primarno dodatno obrazovanje svih narednih generacija ove veoma cenjene vojne visokoškolske ustanove.

Predstavljanje regionalnih ECDL Testnih Centara otpočeo je gosp. Vladan Stevanović, direktor firme EBC iz Beograda i vlasnik rešenja ECDL Test Centar na internetu. Ovaj TC obavio je testiranja mnogih naših najvećih kompanija i organizacija od kojih treba istaći Telekom, Ministarstvo spoljnih poslova, Agenciju za mala i srednja preduzeća, Savez slepih Srbije... ECDL testiranje na maternjem jeziku preko interneta privilegija je malog broja zemalja u svetu i sve je veći broj naših gražana koji se iz dalekih krajeva sveta i evrope prijavljuju radi polaganja ECDL ispita na ovaj način.

Zapaženo ucešće na konferenciji imalo je i zajedničko izlaganje IAN Telecentra i NS Telecentra - Testnih centara nevladinih organizacija Međunarodne mreže pomoći - IAN iz Beograda i Novosadskog humanitarnog centra - NSHC iz Novog Sada. Gđa Branka Kresoja kao ECDL koordinator, predstavila je primenu ECDL standarda u civilnom sektoru sa posebnim osvrtom na ugrožene grupe građana (nezaposelni, izbegla i raseljena lica, Romi, domicilno socijalno ugroženo stanovništvo - primaoci materijalnog obezbeđenja porodice, samohrani roditelji i dr.) Iskustva i postignuti rezultati u primeni ECDL standarda i podizanju kompjuterske pismenosti posebno ugroženih građana Srbije ukazuju da je ovo do sada pretežno bilo finansirano iz međunarodnih fondova, te je potrebno ubuduće, posebno posle donesene Strategije, i od strane naše države ove strukture uključiti u posebne programe informatičke obuke kao preko potrebne povećanju zaposlenosti svakoj profesiji i u svim oblastima rada.

Svoje prezentacije obavili su i ECDL Testni centri: Enter VLD iz Niša i NIMIKO iz Zrenjanina, istakavši zajednički podatak da je preko 50% ECDL sertifikovanih dobilo posao u narednih nekoliko meseci posle polaganja svih ispita.

Među obrazovnim institucijama posebno se istakao Ekonomski fakultet iz Subotice koji je do sada realizovao ECDL sertifikaciju za preko 1200 svojih studenata! Naravno da će studenti ovog fakulteta po završetku studija imati izraženu prednost kod zapošljavanja u odnosu na svoje kolege, ne samo u Mađarskoj kao članici EU, već i u mnogim velikim firmama Srbije, posebno onim koje su dobile nove inostrane vlasnike.

Tokom ovog skupa dodeljena su i priznanja najuspešniim rezultatima ostavrenim između dve ECDL konferencije i to: Ministarstvu odbrane, Ekonomskom fakultetu iz Subotice, Privrednoj Komori Beograd, Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine i gostu iz Hrvatske, gosp. Marjanu Frkoviću za svesrdnu pomoć u realizaciji ECDL programa u Srbiji

Regionalna ECDL konferencija
OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.