mapa_srbije ECDL Crna Gora
ECDL SERTIFIKATI

ECDL Start sertifikat

ECDL Start sertifikat stiče kandidat koji je položio 4 modula osnovnog nivoa. Garantuje da vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i rad u navedenim aplikacijama na sertifikatu.

ECDL Core sertifikat

ECDL Core sertifikat stiče kandidat koji je položio ECDL Start plus module srednjeg nivoa baze podataka i prezentacije. Garantuje je da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

ECDL Profile sertifikat

ECDL Profile sertifikat predstavlja proširena znanja pojedinca iznad nivoa ECDL Start sertifikata. Ta znanja mogu biti u oblastima: prezentacije, korišćenje baza podataka , IT sigurnost, onlajn kolaboracija, obrada slika, obrada internet stranica, projektno planiranje, 2D CAD, upotreba zdravstvenog informacionog sistema.

Ovlašćeni ECDL ispitivač

Garantuje da je vlasnik sertifikata kompetentan za sprovođenje testiranja u ovlašćenom Test centru kandidata za sticanje ECDL sertifikata.

ECDL Advanced sertifikat

Naprednim nivoom su obuhvaćeni sledeći moduli:
AM3 - Napredna obrada teksta
AM4 - Napredne tabelarne kalkulacije
AM5 - Baza podataka - napredni nivo
AM6 - Prezentacije - napredni nivo
Sertifikat se izdaje za svaki nivo pojedinačno.
ECDL Advanced sertifikat garantuje da vlasnik sertifikata efikasnije radi u odnosu na osnovni nivo i da je u mogućnosti iskoristiti sve prednosti aplikacije na koju se sertifikat odnosi.

ECDL Expert sertifikat

ECDL Expert sertifikat garantuje da je kandidat uspešno položio sva 4 advanced modula i da je sposoban da u potpunosti realizuje mogućnosti koje pružaju aplikacije obuhvaćene ovim programom.

Ovlašćeni ECDL Advanced ispitivač

Garantuje da je vlasnik sertifikata kompetentan za sprovođenje testiranja, u ovlašćenom Test centru, kandidata za sticanje ECDL Advanced sertifikata.

Sertifikat test centra

Licenca ovlašćenog ECDL test centra

Garantuje da je test centar kompetentan za sprovođenje testiranja i obuka po ECDL standardu.

OnLine ECDL Obuka
- 20eur po modulu / 2460din
- 80eur za ECDL Start/9840 d
- 120eur za ECDL Core/14760
ECDL Start
Index 30eur
ECDL Core Index 37eur
ECDL Profil Index 45eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.