Osnovni nivo

Osnovni moduli predstavljaju skup primarnih znanja i veština koje su od ključnog značaja za svakog pojedinca. Polaganjem sva četri osnovna modula stičete sertifikat ECDL Start. U ovaj nivo spadaju moduli:
osnove korišćenja računara Osnove korišćenja računara - obuhvata znanja i veštine koje se odnose na korišćenje uređaja, kreiranje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnosne apsekte. Ovaj modul je kombinacija modula Osnove IKT i Korišćenje računara i upravljanje fajlovima koji su postojali u predhodnom periodu.
internet_osnove Osnove korišćenja interneta - obuhvata znanja i veštine koji se odnose na veb pretraživanje, efikasno pronalaženje informacije, onlajn komunikaciju i e-mail poruke. Ovaj modul je kompatibilan sa modulom Informacije i komunikacije koji je postojao u predhodnom periodu.
obrada teksta Obrada teksta - znanja i veštine potrebne za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova.
tabelarne kalkulacije Tabelarne kalkulacije - znanja i veštine za efikasno korišćenje apliakcija za kreiranje, formatiranje, izmene i korišćenje radnih listova, standardnih formula , funkcija i kreiranje grafikona.

Povratak na vrh strane

Programi