Obrada teksta

obrada teksta
Ovaj modul definiše veštine za uspešno obavljanje svakodnevih zadataka koji se odnose na kreiranje, formatiranje i završnu obradu teksta kao što su pisma, CV i druga dokumenta.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih udruženja i organizacija.

Nastavni plan za modul Obrada teksta možete preuzeti ovde. (PDF)


Po završetku modula kandidat će biti u mogućnosti da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Korišćenje aplikacije - Rad sa dokumentima
- Povećanje produktivnosti
Kreiranje dokumenata - Unos teksta
- Selekcija i ispravljanje
Formatiranje - Tekst
- Paragraf
- Stilovi
Objekti - Kreiranje tabele
- Formatiranje tabele
- Grafički objekti
Objedinjavanje pošte (mail merge) - Podešavanja
- Cirkularna pisma
- Izlazi (Outputs)
- Podešavanja
- Provera i štampanje

Primeri testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita zamodula Obrada teksta.

Primer testa za modul Obrada teksta možete preuzeti ovde.

Napomena: Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih zadataka.

pocnimo

Povratak na vrh

Programi