Osnovne interneta

osnove interneta
U modulu Osnovi interneta su navedeni osnovni koncepti i veštine vezanih za veb pretraživače, efektivne pretrage informacija, onlajn komunikacije i e-maila.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih nauka i organizacija.

Nastavni plan za Osnove korišćenja interneta možete preuzeti ovde. (PDF)


Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:


What are the benefits of this module?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Koncepti veb pretraživanja - Ključni koncepti
- Sigurnost i bezbednost
Veb pretraživanje - Korišćenje veb pretraživača
- Alati i podeševanja
- Markeri (bookmarks)
- Rezultati internet pretraživanja
Informacije na internetu - Pretraga
- Kritična procena
- Autorska prava, zaštita podataka
Koncepti komunikacije - Onlajn zajednice
- Alati za komunikaciju
- Koncept e-mail poruka
Korišćenje e-maila - Slanje e-mail poruka
- Primanje e-mail poruka
- Alati i podešavanja
- Organizovanje e-mail poruka

Primeri testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita zamodul Osnove korišćenja interneta.

Primer testa za Osnove korišćenja interneta – Windows 7 Office 2010 (.zip) možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije rešavanje praktičnih zadataka.

pocnimo

Povratak na vrh

Programi