Osnove korišćenja računara

osnove racunara
Ovaj modul definiše veštine i koncepte koji se odnose na upotrebu i korišćenje uređaja, pravljenje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnost podataka.

Nastavni plan
Nastavni plan je kreiran od strane profesionalaca u oblasti kompjuterskih nauka i organizacija.

Nastavni plan za Osnove korišćenja računara možete preuzeti ovde. (PDF)


Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:


Koji su benefiti ovog modula?


Pregled nastavnog plana:

Kategorija Veštine
Računari i uređaji - IKT
- Hardver
- Softver i licenciranje
- Pokretanje i gašenje računara
Radna površina, ikone, podešavanja

- Radna površina i ikone
- Korišćenje prozora
- Alatke i podešavanja

Izlazi (Outputs) - Obrada teksta
- Štampanje
Upravljanje fajlovima - Uopšteno o fajlovima i folderima
- Organizovanje fajlova i foldera
- Skladištenje i kompresija
Mreže - Koncepti mreže
- Pristup mreži
Sigurnost - Zaštita podataka i uređaja
- Zlonamerni programi
- Ekološki (green IT) i zdravstveni aspekti korišćenja IKT

Primeri testova

ECDL Fondacija obezbeđuje primere testova kako bi potencijalnim kandidatima i poslodavcima olakšao razumevanje i pripremu za polaganje ispita za modula Osnovi korišćenja računara.

Primere testa za Osnove korišćenja računara možete preuzeti ovde.

Napomena: Odgovori na višestruka pitanja su takođe obezbeđeni. Molimo vas pogledajte ECDL instrukcije za rešavanje praktičnih zadataka.

pocnimo

Povratak na vrh

Programi