Akreditovani seminari stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2016/2017 i 2017/2018. godinu

Prijavite se na naše akreditovane seminare stalnog stručnog usavršavanja, odobrenih od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a u skladu sa evropskim ECDL standardima digitalne pismenosti.

1.Edukacija nastavnika za korišćenje onlajn obuke po evropskim ECDL standardima na primeru programa za obradu teksta (Word 2010)

Kataloški broj: 216, Kod programa: 10B268, 20 bodova
Kompetencija: K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje
Prioritet: 1 - Informaciono komunikacione tehnologije

2. Edukacija nastavnika za korišćenje onlajn obuke po evropskim ECDL standardima na primeru programa za tabelarne kalkulacije (Excel 2010)

Kataloški broj: 218, Kod programa: C872DF, 20 bodova
Kompetencija: K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje
Prioritet: 1 - Informaciono komunikacione tehnologije

3. Edukacija nastavnika za korišćenje onlajn obuke po evropskim ECDL standardima na primeru programa za prezentacije (Power Point 2010)

Kataloški broj: 217, Kod programa: F1EAB1, 20 bodova
Kompetencija: K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje
Prioritet: 1 - Informaciono komunikacione tehnologije

4. Edukacija nastavnika za korišćenje onlajn obuke po evropskim ECDL standardima na primeru programa za baze podataka (Access 2010)

Kataloški broj: 215, Kod programa: AAB197, 20 bodova
Kompetencija: K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje
Prioritet: 1 - Informaciono komunikacione tehnologije

5. Edukacija nastavnika za korišćenje onlajn obuke po evropskim ECDL standardima na primeru programa za korišćenje Interneta

Kataloški broj: 233, Kod programa: 6ABC43, 20 bodova
Kompetencija: K4 - Kompetencija za komunikaciju i saradnju
Prioritet: 1 - Informaciono komunikacione tehnologije

Cene seminara i popusti:
Cena pojedinačnog seminara je 2.000din. (u cenu nije uračunat PDV).
Popust od 10% za grupu od 20 polaznika

Osnovne prednosti on-line edukacije:
- On-line sadržaji su vam dostupni 24h, od kuće, iz škole ili sa bilo koje lokacije na kojoj imate internet konekciju;
- Učite sopstvenim tempom i u vreme kada to vama najviše odgovara;
- Učite samostalno na interaktivnim on-line sadržajima uz konsultantsku podršku moderatora i korisničkog servisa;
- Upoznaćete se sa samostalnim on-line učenjem i tako sebi otvoriti put ka neiscrpnim izvorima novih saznanja koji su dostupni na Internetu.


O seminarima

ECDL on-line seminari su intuitivni i jednostavni za samostalno korišćenje. Kreirani su na osnovu evropskih iskustava za brzo i efikasno učenje i usvajanje novih znanja o informaciono komunikacionim tehnologijama. Uči se na interaktivnim, praktičnim zadacima, sa odgovarajućim objašnjenjima referenciranim na ECDL nastavni program, uz praćenje flash simulacija tačnih rešenja. Svaki seminar se sastoji od 72 interaktivna zadatka sa pratećim objašnjenjima, podeljena po oblastima u 4 testa sa po 18 zadataka, koji pokrivaju kompletan ECDL nastavni program za odgovarajući modul. Proces obuke je zanimljiv i takmičarski, tako da u toku obuke, polaznik stalno testira svoje znanje.

Realizacija seminara

Seminar počinje okupljanjem prijavljenih polaznika u matičnoj školi ili najbližem Centru za stručno usavršavanje, na kome realizator održi motivaciono predavanje i prezentaciju programa, a zatim  izvrši registraciju polaznika na on-line sistem i obuči ih za korišćenje istog. On-line obuka je na raspolaganju polaznicima 24 časa u narednih 30 dana, uz konsultantsku pomoć realizatora i ECDL korisničkog servisa. Na kraju će biti izvršeno završno okupljanje sa evaluacijom programa obuke, proverom stečenih znanja i uručenjem odgovarajućih sertifikata.

Pogledajte rezultate istraživanja, sprovedenog nad 450 nastavnika iz sedam osnovnih i srednjih škola, koji su učestvovali u projektu on-line obuke i sertifikacije poznavanja IKT po ECDL standardima, realizovanom početkom 2013 godine.

Povratak na vrh strane