mapa_srbije ECDL Crna Gora
KURS INFORMATIČKOG OPISMENJAVANJA ZA ZAPOSLENE U NBS

Uprava Narodne biblioteke Srbije donela je odluku da period rekonstrukcije Biblioteke, to jeste tokom cele 2008. godine, posveti veću pažnju obučavanju i usavršavanju svojih zaposlenih. Sve eventualne troškove pohađanja kurseva i polaganja ispita snosi Biblioteka. Tako je napravljena anketa čiji je rezultat lista polaznika za dva kursa:

- ECDL pripremna nastava – prijavilo se ukupno 120 polaznika.
- COBISS kurs početni – monografske publikacije – prijavilo se ukupno 45 polaznika.

U četvrtak 15. maja 2008. godine, upravnik Narodne biblioteke Srbije Sreten Ugričić uručio ECDL Start sertifikate zaposlenima u NBS. Dodeljeno je 35 sertifikata kandidatima koji su prethodnom periodu pohađali ECDL kurseve i položili odgovarajuće ispite. Dodeli sertifikata, prisustvovala je i gošća Bojana Minić predstavnik JISA -  ECDL-a.

Početkom 2006.g  Narodna biblioteka Srbije postala je ECDL testni centar ovlašćen od strane Jedinstvenog Informatičkog Saveza Srbije (JISA) nosioca ECDL licence za Srbiju. Ovlašćeni ispitivači su Ana Lazić, Vesna Stevanović i Miroljub Stojanović iz Sektora za Virtuelnu biblioteku Srbije Narodne biblioteke Srbije.
Nastava nije namenjena potpunim početnicima, već onima koji žele da utvrde, dopune ili sistematizuju svoja znanja o računarima i da se pripreme za polaganje ECDL testova.
Za sve polaznike ECDL kursa organizuje se pripremna nastava u elektronskoj učionici NBS. Pripremna nastava traje pet radnih dana za sticanje ECDL Start sertifikata i polaganje 4 modula, a pripremna nastava za sticanje ECDL Core sertifikata, koji podrazumeva još dodatna 3 modula, traje još pet radnih dana.
Narodna biblioteka Srbije organizuje ECDL pripremnu nastavu svakog meseca za po 15 polaznika.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.