mapa_srbije ECDL Crna Gora

Dodeljeni ECDL sertifikati u Sekretarijatu za ekonomiju i finansije u Opštini Bar  

BAR-Svečanim uručenjem diploma službenicima Sekretarijata za ekonomiju i finansije, u Opštini Bar je juče obeležen završetak informatičke obuke prve grupe zaposlenih u lokalnoj upravi.  Opština Bar je prva u Crnoj Gori koja je sprovela obuku svojih službenika za rad na kompjuterima u skladu sa standardima za dobijanje ECDL- međunarodno priznate potvrde informatičke pismenosti nazvane „Evropska računarska vozačka dozvola“. Obuku i testiranje je sprovelo barsko Udruženje profesionalnih informatičara, partner centar ECDL-a. U Opštini Bar inače unapređuju informacioni menadžment u cilju stimulisanja lokalnog ekonomskog razvoja kroz jačanje kapaciteta organa uprave i uklanjanja barijera za razvoj preduzetništva, u sklopu projekta koji se izvodi sa holandskim organizacijama SNV i “Spark”. Potpredsednik Opštine Dragan Simović je uručio ECDL sertifikate službenicima Sekretarijata za ekonomiju i finansije, iskazujući nadu da će njihova uspešno završena obuka biti podstrek i ostalim opštinskim službenicima da što pre usvoje neophodne međunarodno priznate informatičke veštine i znanja.

- ”Izuzetno je važno da naši službenici što pre prođu informatičku obuku, jer se uskoro planira uvođenje elektronske opštine koja će omogućiti brži i efikasniji rad lokalne uprave. Zato smo izuzetno zahvalni SNV-u i SPARK-u koji su pokrenuli i finansirali ovaj projekat, i omogućili da u našoj Opštini počne primena savremenih evropskih standarda u poslovanju”– rekao je Simović koji je podelio sertifikate zajedno sa Dragom Zečevičem, nacionalnim koordinatorom ECDL za Crnu Goru.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.