mapa_srbije ECDL Crna Gora

Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije
Evropski sertifikat za srpske oficire za 21 vek

 

Svečanim defileom ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije, u prisutvu predsednika Borisa Tadića, predsednika Vlade Mirka Cvetkovića, ministara, vojnog vrha, državnih i vojnih delegacija, SAD, Italije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, diplomatskog kora, predstavnika Evropske asocijacije vojnih novinara, brojnih uglednih zvanica iz zemlje i inostranstva i građana, svršeni diplomci 130. i 131. klase Vojne akademije predstavili su se naciji.

Iako je tradicionalno šapke uvis bacilo 134 potporučnika, četvorica će profesionalnu vojnu karijeru nastaviti u Vojsci Crne Gore.

Prvi u rangu je potporučnik Nikola Fejsov sa opštim uspehom 9,73, drugi je Ivan Tubin sa prosekom 9,51, dok je treći najuspešniji kadet u generaciji Miloš Ranđelović sa prosečnom ocenom 9,35. Predsednik Republike, tradicionalno je prvu trojicu u rangu nagradio oficirskim sabljama.

Najbolje potporučnike po bataljonima KoV, ViPVD i Logistika, Dušana Stanića, Slobodana Vukojevića i Ivana Veličkovića ministar odbrane Dragan Šutanovac nagradio je pištoljima.

Predsednik Republike Boris Tadić istakao je da mu predstavlja čast što može da se obrati na petoj svečanoj promociji potporučnika Vojske Srbije.

- Najmlađi potporučnici koji stoje pred nama, zajedno sa njihovim mlađim kolegama, kadetima Vojne akademije, predstavljaju oličenje budućnosti našeg sistema odbrane. Snaga, čvrstina, koje, vidim, krase ovaj stroj uverava nas da će vreme koje dolazi karakterisati, iznad svega mir, bezbednost i spokoj. Njihovi roditelji s pravom su ponosni, a ponosni smo i mi, građani Srbije na ove devojke i mladiće i Vojnu akademiju koja održava tradiciju školovanja srpskih oficira već punih 160 godina – rekao je predsednik Tadić.
Brigadni general dr Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije, podsetio je da se ove godine proslavlja 160. godina srpskog vojnog školstva i da ta visokoškolska ustanova ulazi u završnu fazu reforme.
- Izvršena je dopuna Zakona o visokom obrazovanju nakon čega je vojno obrazovanje u potpunosti ušlo u pravni okvir, standarde i zahteve obrazovanja Republike Srbije. Uvedeni su i novi studijski programi, koje je Vojna akademija akreditovala samostalno ili u saradnji sa fakultetima univerziteta u Srbiji, čime je značajno podignut kvalitet studija. Vojna akademija se akreditovala i kao naučnoistraživačka ustanova što će nam pomoći u ispunjenju naše osnovne misije – bolje obrazovanje i osposobljavanje oficira Vojske Srbije – rekao je general Vuruna.
Svakako jedan od mnogobrojnih pokazatelja ozbiljnosti u procesu reforme vojnog školstva, kao i praćenja savremenih trendova u procesu obrazovanja, je i činjenica da je u sistem obrazovanja još od 2006. godine uveden i ECDL  -  međunarodni standard digitalne pismenosti. U skladu sa ovom činjenicom svaki svršeni kadet po završetku Vojne akademije dobija i svoj ECDL start sertifikat, kojim se potvrđuje posedovanje osnovnih digitalnih znanja i veština, ali i ispunjavaju se preduslovi za pohađanje drugih kurseva i dalja napredovanja u karijeri. 

 

ECDL u Ministarstvu odbrane

Proces računarskog opismenjavanja i sveopšte “digitalizacije” u EU već odavno odmakao, pa je u njihovim vojskama odavno shvaćeno da je uvođenje informaciono komunikacionih tehnologija u odbrambeni sistem ne samo nephodnost već i pitanje odgovornosti i efikasnosti sistema. Taj imperativ je shvaćen i na vojnom niovu i proces realizacije ciljeva je unapređen uvođenjem ECDL-a standard ne samo na nivou Vojne akademije već na nivou svih organizacionih jedinica Ministarstva odbrane.
Od 2006. godine ECDL je propisan standard poznavanja rada na računaru u sistemu odbrane. Osposobljavanje za rad na računaru organizuju komande i ustanove sa licima službe infomatike iz svog sastava ili samostalnim učenjem pomoću softverskih paketa za interaktivnu obuku preko Interneta.
Osnovni cilj uvođenja ECDL standarda u Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije je da se kroz sertifikaciju znanja i veština pripadnika organizacionih jedinica, a na osnovu “Kriterijuma sledovanja personalnih računara opšte namene i prateće opreme u MO i VS” obezbedi viši nivo osposobljenosti i interoperabilnosti pripadnika MO i VS u primeni ICT pa samim tim i  efikasnije obavljanje funkcionalnih dužnosti.
U kadrovskoj oblasti su utvrđene dve kategorije prioriteta osposobljavanja i sertifikacije znanja i veština u skladu sa ECDL standardom:

  • Kadar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije I kategorije prioriteta: lica u sastavu deklarisanih snaga VS, lica koja će biti angažovana u multinacionalnim mirovnim operacijama UN, EU i programa PzM, lica koja su angažovana kao nosioci ciljeva i članovi radnih stolova Partnerskih ciljeva, lica koja će biti angažovana u radu komandi i štabova NATO u sastavu vojnog dela misije VS, lica koja će nastaviti sa školovanjem i usavršavanjem u inostranstvu, lica koja obavljaju zadatke u skladu sa sistematizacijom i formacijom, a koja moraju biti osposobljena za korišćenje informacionih sistema u lokalnim mrežama MO i VS, kandidati za naimenovanje na dužnostima u izaslanstvima odbrane republike Srbije u inostranstvu i kadeti završne godine Vojne akademije.
  • Kadar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije II kategorije prioriteta – ostali kadrovi koji u svakodnevnom radu koriste računar.

U Ministarstvu odbrane do sada je po ECDL standardu sertifikovano 3.340 kandidata, a proces intenzivne sertifikacije se nastavlja u cilju podiznanja nivoa digitalne pismenosti svih zaposlenih.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.