mapa_srbije ECDL Crna Gora

Evropski okvir za elektronske kompetencije (e-CF)

Računarstvo u obrazovanju

Evropski okvir za elektronske kompetencije (e-CF) daje referencu o 40 kompetencija koje se primenjuju na radnom mestu informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT). Opisuje kompetencije, veštine i znanje ICT stručnjaka na pet nivoa znanja.

E-CF je dizajniran da zadovolji potrebe javnih i privatnih organizacija i daje jasne definicije u cilju podrške odlučivanju u pogledu izbora i zapošljavanja kandidata, kao i obuke i procene ICT profesionalaca.

E-CF je razvijen pod okriljem radionice Evropske komisije za standardizaciju (CEN) o ICT veštinama, kroz proces saradnje između eksperata i zainteresovanih strana širom Evrope. Podržava ciljeve platforme Evropske koalicije, velike koalicije za digitalne poslove i kampanje “eSkills for Jobs”.

U 2013. godini je doneta odluka o uspostavljanju e-CF evropskog standarda (EN). Da bi se to postiglo, osnovan je projektni odbor CEN / PC 428. Komitet čine delegati iz nacionalnih tela za standardizaciju iz 33 evropske zemlje.

CEPIS, evropski savet ICT, kao osnivač ECDL programa, član je CEN radionice o IKT veštinama i dobio je status veze za CEN / PC 428. Kao takav CEPIS je razvio niz alata za promociju e-CF:

  • Evropski okvir za elektronske kompetencije za kompanije
  • Evropski okvir za elektronske kompetencije za praktičare IKT
  • Evropski okvir elektronske kompetencije Infographic
  • Evropska prezentacija o e-kompetencijama

Lista kompanija i obrazovnih institucija mapirana e-CF:
Sample Job Advertisement - Poslovni analitičar, Developer, Projekt menadžer, Administrator sistema, test stručnjak…

E-CF Infosheet

CEPIS je takođe razvio e-Competence Benchmark, besplatnu online interaktivnu alatku koja je pokrenuta od strane e-CF-a kao deo podrške Velike koalicije za digitalne poslove. CEPIS e-Competence Benchmark je osmišljen tako da pomogne stručnjacima iz oblasti informacionih tehnologija da identifikuju i uporede svoje kompetencije sa poslovima ICT-a koji im odgovaraju najbolje. Ona ima za cilj da pomogne pojedincima da planiraju svoj razvoj karijere i donose odluke o daljem obrazovanju.

Proverite svoje ICT kompetencije prema evropskim standardima! Trebaće Vam oko 15-20 minuta da dobijete svoju stvarnu EU-ICT poziciju sa savetima u kom pravcu možete dalje razvijati svoje ICT veštine. Pokrenite CEPIS e-Competence Benchmark.ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.