mapa_srbije ECDL Crna Gora

Nedostatak veština upotrebe računara košta Holandiju 19,3 milijardi eura godišnje

new2Današnje radno mesto se ne može zamisliti bez računara, a efikasna upotreba tehnologija je od vitalnog značaja za privredni rast, produktivnost i inovacije. Iz tog razloga, Univerzitet u Tventeu je objavio istraživanje sprovedeno u Holandiji koje pokazuje koliki uticaj nedostatak IKT veština može imati na nacionalnu privredu.

Rezultati ove studije nazvane “Ctrl Alt Delete: gubitak produktivnosti zbog IT problema i neadekvatnih digitalnih veština na poslu“, pokazuju da radnici u Holandiji u proseku provode 8% svog radnog vremena pokušavajući da reše probleme povezane sa korišćenjem tehnologije na svom radnom mestu – dok se ovaj broj povećava na 10% kada se radi o niže kvalifikovanim radnicima.

Pored visokih brojki u rezultatima, ono što je takođe iznenađujuće je to što se čini da radnici i rukovodioci nisu svesni ovog problema, i da veruju da su nivoi IKT veština koje poseduju dovoljno visoki za efikasno obavljanje svojih poslova – uprkos činjenici da većina nikada nije pohađala bilo kakvu zvaničnu računarsku obuku.

Jedan od naručilaca istraživanja bila je i vladina organizacija Digi Digi Safe & Proficient koja radi na tome da holandskoj radnoj populaciji obezbedi dovoljan nivo IKT veština za efikasno korišćenje računara u interneta. Prema rečima predsedavajuće organizacijom i evropske ambasadorke e-Veština, gđice TinekeTelenbos: „Gubitak u produktivnosti koji vredi 19 milijardi evra je neprihvatljiv; smanjenje na nulu je nemoguće usled razvoja IKT oblasti a novi softverski programi uvek zahtevaju dodatna ulaganja. Potcenjivanje problema i precenjivanje digitalnih veština radnika čini da ovaj gubitak u produktivnosti bude posebno opasan. Poslodavci treba da identifikuju koje aplikacije i sistemi izazivaju najviše gubitaka u vremenu, i implementiraju konkretna rešenja... Pored toga, zaposleni moraju da prođu obuku i testiranje kako bi se osiguralo da se digitalne veštine razvijaju a izgubljeno vreme smanji.“

Zaključci u izveštaju Univerziteta u Tventeu podržavaju rezultate istraživanja odeljenja za Primenjeno istraživanje i inovaciju Poslovne škole Alba u Grčkoj sprovedenog 2010. godine. U njemu se navodi da se investiranje u IKT obuku i sertifikaciju pokazalo izuzetno efikasnim i da predstavlja realni i trenutni povraćaj investicije za kompanije. Zaposleni koji su prošli ITK obuku rade efikasnije i brže, i prave manje grešaka; vreme koje rukovodioci i druge kolege provode u otklanjanju problema je prepolovljeno u kompanijama u kojima su zaposleni prošli obuku. Kompanije takođe imaju koristi jer poseduju tačnu informaciju o nivou znanja svakog zaposlenog tako da njihovo znanje mogu efikasnije iskoristiti.

Ova istraživanja podržavaju poziciju ECDL fondacije; dok Evropa polako izlazi iz najteže recesije u poslednjih nekoliko decenija, kompanije na sve načine pokušavaju da ostvare uštedu, poboljšaju učinak i usklade svoje veštine radi bolje efikasnosti. IKT obuka i sertifikacija mogu znatno doprineti u ovoj oblasti uz omogućavanje kreiranja inovativnije, efikasnije i produktivnije privrede.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.