mapa_srbije ECDL Crna Gora

Uspešno realizovana još jedna EU donacija ECDL u Crnoj Gori

Projekat „IT4U“, odnosno „Aktivno ucešce organizacija civilnog društva u razvoju Crne Gore“, koji je realizovan kroz grant Evropske unije, preko Evropske komisije u Podgorici, a uz saradnju i podršku Centra za razvoj NVO i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, uspešno je završila NVO “Elipsa - ovlašceni ECDL test centar iz Pljevlja.

U svojoj višegodišnjoj praksi NVO „Elipsa“ realizovala je višeprojakata ECDL obuke, pa i preko granicne saradnje Crne Gore i Srbije u pogranicnim opštinama, pružajuci gradanima na taj nacin evropski sertifikati internacionalno standardizovan u poslovnu obuku rada na racunarima.

Predsedik udruženja Željko Dragaš, izrazio je zadovoljstvo što je još jedan projekat, koji realizuje ova NVO uspješno okoncan i trideset nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje dobilo ECDL informaticku obuku: ”Projekat smo nakon tri meseca uspešno priveli kraju. Kandidatkinje su obucene i dobile sertifikat o poznavanju rada na racunaru (European Computer Driving Licence), što znaci i veliku šansu za novi posao”, istakao je Dragaš.

Asistent na projektu “IT4U” Zorana Markovic, naglasila je da je projekat „Elipse“ jedan od najboljih koji se prijavio na konkurs:
“Na konkurs je stiglo 68 projekata, od 66 NVO, a mi smo, na žalost, imali priliku da podržimo samo jedanaest projekata. Ovo je prvi put u Crnoj Gori da je neka NVO od Evropske unije dobije mogucnost da deli male grantove. Mi se nadamo da cemo , ako oni ocene da je ovih jedanaest projekata odnosno ovaj naš projekat uspeno završen, imati priliku da i narednih godina ovakve ili slicne projekte podržimo u ovom, ili u vecem obimu. Mi se nadamo, odnosno verujemo da ce ovim projektom biti zadovoljni”, kazala je Markovic.

Savetnik za pripremu za zapošljavanje u Birou rada Pljevlja Đordije Borovic, izrazio je zadovoljstvo na dobroj saradnji ZZZ Crne Gore i NVO „Elipsa“: “Srecan sam zbog toga što se ovakva saradnja Zavoda za zapošljavanje i NVO „Elipsa“ nastavlja, pogotovo na projektima u kojima ZZZ Crne Gore nije nosilac. Naš deo posla u ovom projektu bio je iskljucivo partnerski, odnosno naš zadatak je bio da pronademo nezaposlena lica”, rekao je Borovic.
Jedna od onih koja je dobila sertifikat Branka Andelic kazala je da se nada da ce joj sertifikat pomoci prilikom zapošljavanja:

“Jeste da sam dosta znala o radu na racunaru prije kursa, ali nisam imala sertifikat, a to je ipak velika razlika kod zapošljavanja”, kazala je Andelic.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.