mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL i DIGCOMP (Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane)

Živimo u digitalnom svetu gde ljudi rade, socijalizuju se i koriste privatne i javne usluge putem interneta. Nedostatak digitalnih veština će imati negativan uticaj na zapošljivost ljudi kao i kvalitet života. Podaci EU pokazuju da 169 miliona Evropljana i 86 miliona radno sposobnih u EU nema dovoljno digitalnih veština.

ECDL AND DIGCOMP

Evropska Komisija je kreirala Evropski okvir digitalnih kompetencija za građane – DigComp kojim definiše ključne elemente digitalnih kompetencija i kako da im pristupimo. U pozicionom dokumentu ECDL Fondacije „ECDL i DigComp“ je dato pojašnjenje šta je okvir, kako funkcioniše i kako je povezan sa ECDL standardom.

ECDL Fondacija je uradila mapiranje ECDL programa i okviraDigComp, što je Joint Research Centre (JRC) istraživački centar Evropske komisije prepoznao kao primer implementacije okvira.

Preuzmite pozicioni dokument ECDL i DigComp.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.