mapa_srbije ECDL Crna Gora

„ECDL – ZA DIGITALNU CRNU GORU“

ecdl crna goraPodgorica 19.04.2013 – U Press centru Vlade Crne Gore održana je konferencija za medije povodom početka rada na projektu „ECDL – za digitalnu Crnu Goru“. Na konferenciji su govorili pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije, Radule Novović, pomoćnik ministra prosvete, Mubera Kurpejović i direktor Regionalne ECDL kancelarije, Đorđe Dukić.

Projekat „ECDL – ZA DIGITALNU CRNU GORU“ realizuje se u okviru IPA programa 2011. Realizaciju projekta i standardizaciju digitalne pismenosti omogućila je Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, a na inicijativu Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Ministarstva prosvete. Partneri u procesu implementacije projekta su ECDL Fondacija i Regionalna ECDL kancelarija, shodno višegodišnjem iskustvu u ovoj oblasti na evropskom i regionalnom nivou.

U okviru ovog projekta 3500 zaposlenih u školstvu, sudstvu i državnoj upravi Crne Gore dobiće priliku da stekne ECDL sertifikat - međunarodno priznatu diplomu koja potvrđuje posjedovanje ključnih veština rada na računaru.

Kandidatima je obezbeđena obuka i sertifikacija za sledeće module:

- Korišćenje računara i upravljanje datotekama
- Obrada teksta
- Tabelarne kalkulacije
- Internet i komunikacije

Obuku će vršiti već postojeći ECDL test centri, a sertifikacija će se vršiti u saradanji sa Ispitnim centrom Crne Gore i Upravom za kadrove koji su stekli status ovlašćenog ECDL Test centra u prvoj fazi projekta.

“Ovaj projekat daće snažan inpuls razvoju informacionog društva u Crnoj Gori i povećanju nivoa digitalne pismenosti. Rast upotreba modernih tehnologija u direktnoj je vezi sa rastom privrede, a znanje je jedan od najvećih resursa jedne zemlje, stoga će Ministarstvo za informaciono društvo nastaviti svoje aktivnosti na svim poljima kako bi realizovala zacrtane ciljeve i do završetka 2016.god postigla izjednačenje sa Evropskim standardima” - istakao je pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije, Radule Novović

“Kroz obuku zaposlenih u školama digitalna pismenost proširiće se na čitav sistem jer samo na takav način možemo biti spremni za budućnost. Pored 2000 zaposlenih u obrazovanju i dobar deo zaposlenih u državnoj upravi proćiće ECDL obuku što će snažno unaprediti njihove radne kapacitete” - istakla je pomoćnik ministra prosvete, Mubera Kurpejović

“Po završetku projekta, kada 2014.god. budu realizovane sve planirane obuke i testiranja, Crna Gora će se “per capita” izjednačiti sa stanjem u Sloveniji i Hrvatskoj, odnosno i dalje zadržati lidersku poziciju u svom neposrednom okruženju. Ovo je razlog da sa velikim zadovoljstvom mogu danas uručiti predstavnicim ministarstava prosvete i informacionog društva posebno priznanje “RegiionalniGrand Award ECDL Fondacije” za 2013.god. Čestitiam!” zaključio je direktor Regionalne ECDL kancelarije, Đorđe Dukić.

crna gora digital


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.