mapa_srbije ECDL Crna Gora

Ministarska Deklaracija iz Granade o Evropskoj Digitalnoj Agendi, usvojena 19 aprila 2010.

”Mi, ministri odgovorni za politku informatičkih društava država članica Evropske unije i Evropske ekonomske zone, na skupu kojim je predsedavao gospodin Miguel Sebastian Gascon, ministrar industrije, turizma i trgovine, u prisustvu potpredsednika Neelie Kroes, evropskog komesara za digitalnu agendu, prilikom sastanka održanog u Granadi-Spanija 18-19 aprila 2010, dogovorili smo sledeće:

EU2020 strategija zahteva da Europska unija pronađe brz i efikasan put za oporavak nakon ekonomske krize, koji bi se zasnivao na pametnom, održivom i sveobuhvatnom razvoju.

ICT sektor predstavlja  kljucni pokretač rasta i radnih mesta u  privredi EU, jer ICT sa 50% doprinosi  rastu produktivnosti i ključni je izvor inovacija i novih poslovnih mogućnosti.

Da je početak faze oporavka ekonomskog ciklusa najefikasniji trenutak da se izvrši restrukturiranje usluga i obnavljanje infrastrukture koja je potrebna da bi se postavili temelji za budući dugoročni rast.

Evropa može da krene putem ubrzanog rasta tako što će podići svoju globalnu konkurentnost u digitalnoj ekonomiji, naročito u oblasti tržišta informacionih i komunikacionih tehnologija velike brzine širokopojasnog i on-line širenja znanja kao i on-line distribucije robe i usluga.

Da bi bila efikasna, pametna strategija održivog razvoja mora da bude i inkluzivna, tako da  svim evropljanima pruza iste mogućnosti.”

ECDL Fondacija pozdravlja “Digitalnu Agendu” Evropske Komisije za pospešivanje ekonomskog oporavka, kao i poboljšanje socijalnih okolnosti kroz konkurentniju, sveobuhvatniju i uravnoteženiju digitalnu Europu. Ovo je prvi od sedam nosilaca inicijative Europa 2020 a poboljšanje pristupačnosti, zapošljavanja i obrazovanja kroz povećanje ICT vještina su sastavni deo poslovanja ECDL Foundacije kao vodećeg međunarodnog autoriteta za certifikacije.


Zato pozdravljamo ključnu akciju koja predlaže digitalnu pismenost i kompetencije kao prioritet regulacija “European Social Fund”-a. Ulaganje u poboljšanje tehnologija i širokopojasne brzine samo po sebi nebi dovoljno poboljšalo stopu digitalne pismenosti; zato mora postojati i ulaganje u same veštine. 
ECDL Fondacija takođe pozdravlja ključnu akciju koja pledira na primeni alata za prepoznavanje ICT kompetencija praktičara i korisnika. Nezavisni i zakoniti certifikat je jedan takav alat, koji omogućava poslodavcima lako identifikovanje veština postojećih i budućih zaposlenih.


ECDL Fondacija se pridružuje Evropskoj Komisiji koja poziva zemlje članice da sprovode dugoročno digitalnu pismenost i veštine. E-inicijativa mora biti ugrađena u nacionalne politike kao sredstvo za unapređenje konkurentnosti i rasta u Europi. 


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.