mapa_srbije ECDL Crna Gora

„ECDL u gradskoj upravi Kruševca“

Informaticka pismenost postala je preduslov svih komunikacija, privrednog razvoja ali i savremene uprave. Opština Kruševac prva je u Srbiji uvela kompletnu obuku kancelarijskog poslovanja na kompjuterima po utvrđenim evropskim ECDL standardima.

Na konferenciji za štampu održanoj u Centru za stručno usavršavanje Kruševac, direktor Nenad Stanojević podvukao je da ovo neće biti usamljena praksa u Srbiji i da se mogu očekivati naredne slične akcije i u svim drugim opštinama i gradovima. Gradonačelnik Kruševca, gosp. Bratislav Gašic, uručio je sertifikate zaposlenima i potvrdio da je Kruševac danas postao prvi grad u Srbiji u IT sektoru i da će u narednih 6 meseci uprava biti informatički povezana sa svim školama, javnim preduzećima i ustanovama.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.