mapa_srbije ECDL Crna Gora

Kancelarija ECDL Madjarske i politička koalicija u parlamentu, odlučili započeti dopunsku informatičku obuku 2.2 miliona ljudi tokom naredne tri godine!

I pored činjenice da 350.000 madjara ima položene ECDL ispite i poseduje ovu evropsku licencu, pet stranaka Madjarskog parlamenta obavezalo se nedavno da će povecati napore u cilju premošćavanja digitalne podeljenosti u Madjarskoj, saopsteno je 8. januara. Osnovan je odbor za upravljanje da bi se uvrdile aktivnosti  koje vlada, poslovno i gradjansko društvo treba da preduzmu. Ovom političkom inicijativom, a na osnovu istraživanja sprovedenog od strane Ministarstva privrede, Madjarska želi da podigne nivo digitalne pismenosti obezbedjujući obuku za još 2.2 miliona ljudi u naredne tri godine.

Nedavno je parlamentarni komitet osnovao podgrupu za primenu strategije e-Inclusion a gosp. István Alföldi, CEO of John von Neumann Computer Society, (ECDL Foundation Licensee in Hungary) je uključen u koordinaciju političke sfere digitalne pismenosti. John von Neumann Computer Society kao aktivni učesnik u stvaranju koalicije za e-Inclusion u Madjarskoj, postavilo je za cilj obuku po ECDL programu u naredne tri godine.

Socijalni I ekonomski razvoj Madjarske je bio izuzetan u prethodnoj deceniji ali je digitalni jaz ostao veći od proseka u EU. U skladu sa tim, Madjarska se obavezala na i2010 Strategiju za rast i zaposlenost Evropske unije kojom se zemlji omogućava da iskoristi prednosti novih informatičkih tehnologija.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.