mapa_srbije ECDL Crna Gora

Microsoft podrzava evropsku standardizaciju ICT obuke

Na Microsoftovoj manifestaciji Forum Lidera Vlada, ( Government Leaders Forum - GLF, Europe 2006) odrzanoj u Lisabonu - 2006. g. koju je otvorio g. Zan Filip Kurtoaz, predsednik Microsoft International, u prisustvu više od 300 evropskih državnih službenika, podvučena je nedvosmislena potreba ICT obuke kao suštinskog značaja u rešavanju problema zaposljavanja i stvaranja novih radnih mesta u celoj Evropi.

Skup je takodje istakao da je ovo bila i centralna tacka u Izvestaju Evropske Komisije ''Saradnjom do razvoja i novih radnih mesta'', koji je bio tema Svetskog Samita Informatickih drustava WSIS, odrzanog u Tunisu.

U duhu saradnje i podrske ostvarenju ovih ciljeva , Microsoft je istakao zelju za jos tesnjom saranjom sa clanovima Evropskog Konzorcijuma za sertifikaciju racunarskih znanja ( eSCC ): ECDL - Foundation - Fondacija Evropske Kompjuterske voza c ke dozvole, Cisco Systems Inc ., i Instituta za unapredenje informatickih nauka EXIN, kroz formiranje - European Alliance on Skills for Employability a sve u cilju brzeg pruzanja ICT obuke za jos 20 miliona evropljana tokom sledecih 5 godina .

U zakljucnoj reci Vladimir Spidla, EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, istakao je:

"Pristup kvalitetnoj obuci, sadrzajnim programima i postupku sertifikacije moze pomoci osobama sa duzim radnim stazom, licima sa posebnim potrebama i mladim ljudima u suocavanju sa izazovom nezaposlenosti i promene radnog mesta, doprinoseci na takav nacin daljem napretku Evrope. Pozdravljam ovu inicijativu kao jednu od najboljih u ovoj oblasti"

 

OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.