mapa_srbije ECDL Crna Gora

Danilovgrad, 17.06.2008. – ECDL U POLICIJI

 

U sastavu Policijske akademije u Danilovgradu  je otvoren ECDL Testni centar. Osnivanju ECDL Test centra i potpisivanju ugovora su prisustvovali Direktor Policijske akademije Živko Šipčić, mr Vesna Bulatović, ECDL koordinator na Policijskoj akademiji i  Drago Zečević, potpredsednik Udruženja profesionalnih informatičara Crne Gore i nacionalni koordinator za sprovođenje ECDL Standarda u Crnoj Gori.

Prilikom potpisivanja ugovora Živko Šipčić, direktor akademije, je naglasio da će uvođenje ECDL standarda u obuci i sertifikovanju poznavanja rada na računaru policijkih službenika u Crnoj Gori povećati administrativne kapacitete i doprineti usaglašavanju sa evropskim standardima. Prema njegovim rečima u Testnom centru u okviru Policijske akademije će se, osim policijskih službenika, obučavati studenti Policijske akademije, kao i svi građani zainteresovani za sticanje i verifikaciju informatičkih znanja i veština u skladu sa ECDL standardom.

Sa aspekta države su evidentne prednosti standardizacije informatičke pismenosti. Svi smo svedoci intezivnih napora koje Crna Gora čini na planu evropskih i evroatlanskih integracija kroz uspostavljanje standarda u raznim oblastima. ECDL predstavlja doprinos uspostavljanju informatičkih standarda.

Policijska akademija se sa problemom nestandarnog informatičkog znanja srela pri prijemu prve generacije polaznika. Kandidati su trebali da poseduju informatička znanja i svi su doneli neki dokaz za to: ili da su predmet učili u srednjoj školi ili završen neki kurs. Tokom predavanja je utvrđeno da su nivoi njihovih znanja veoma različiti i da bi standardni sertifikat značajno olakšao dalji rad i omogućio bolje rezultate.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.