mapa_srbije ECDL Crna Gora

Početkom 2016.g. i Srbija se priključila inicijativi ECDL Fondacije za obaveznom online kontrolom polaganja ECDL ispita nivoa “Start” i “Core”

ECDL

Na osnovu zaključka ECDL Fondacije svi nacionalni operateri trebalo bi da koriste ONLINE sistem polaganja ECDL ispita kako bi se obezbedila što veća kontrola postupka polaganja, izbegle eventualne primedbe kandidata ili greške ispitivača, podigao kvalitet i obezbedila brža i jasnija internacionalna statistika.

ECDL regionalna kancelarija u Beogradu nije insistirala na obaveznosti ovog postupka usled ograničenih resursa pojedinih testnih centara, ali razvoj ECDL koncepta i sve veća primena u svetu neminovno zahteva da se i naša zemlja priključi ovim savremenim inicijativama.

Kako u Srbiji još uvek nije izvršena lokalizacija online obuke i testiranja za ECDL Profile module: IT sigurnost, onlajn kolaboraciju, obradu slike, obradu internet stranica, projektno planiranje, 2D CAD i upotrebu zdravstvenog informacionog sistema, očekujemo da će početak  primene obaveznog online polaganja ubrzati i naše IKT stvaraoce da se na tržištu što pre pojave i ovi moduli u online varijanti.

Svi postojeći ECDL Test Centri ovlašćeni su za online način rada i do sada je preko 60% svih sertifikovanih polagalo online metodom,  tako da ova uredba neće nigde remetiti dosadašnji rad. Ukoliko se ipak u nekim testnim centrima pojave nejasnoće, ECDL regionalna kancelarija izaći će svima u susret dodatnim pojašnjenjima pa i dodatnom obukom za postojeće ispitivače.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.