mapa_srbije ECDL Crna Gora

Regionalna ECDL konferencija u Portorožu

Dana 3.10.2014. u organizaciji SDI – Slovenskog društva INFORMATIKA, održana je osma regionalna ECDL konferencija na kojoj su predstavljena ostvarenja na polju ECDL sertifikacije u Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji.

Konferenciju je otvorio direktor ECDL Fondacije gosp. Damien O’Saliven naglašavajući značaj doprinosa zemalja zapadnog Balkana ukupnim kretanjima informatičke sertifikacije u Evropi, a potom je gosp. Jakub Christoph, menadžer ECDL razvoja za Evropu, predstavio dosadašnji razvoj i dostignuća u primeni novih ECDL modula ne samo na tlu Evrope već i Amerike, Afrike i Azije.

Na prostorima ex-jugoslovenskih zemalja istaknuto je da je Makedonija bila prva u primeni NEW ECDL programa, Crna Gora je u protekloj godini imala najveći realizovani projekat donacije EU u ECDL sertifikaciju službenika vlade, Srbija je postigla značajne rezultate u pokrajini Vojvodine gde su svi službenici vlade prošli ECDL sertifikaciju, na Kosovu je realizovan najveći broj obuka nastavnika slično Hrvatskim rezultatima prethodnog perioda, a Bosna i Hercegovina je u fazi izrade novih projekata EU donacija. Domaćin ovogodišnjeg susreta, Slovenija i ako je prva otpočela sa ECDL sertifikacijom u regionu, sada zaostaje za Hrvatskom i Crnom Gorom koje su „per capita“ postigle najbolje rezultate tokom 2014. god.

Na konferenciji je zaključeno da će naredne godine domaćin ovom tradicionalnom regionalnom skupu biti ECDL Makedonija.


Đorđe Dukić, Predsednik JISA


Marijan Frković, Predsednik Društva Informatičara, Hrvatska, Demijan Osaliven, Direktor ECDL Fondacije, Niko Schlamberger, Predsednik Slovenačkog društva za Informatiku


Ronald Bieber, Generalni sekretar OCG - Austrijskog Informatičkog Saveza, Jože Janez, Nacionalni koordinator ECDL u Sloveniji, Niko Schlamberger, Predsednik Slovenačkog društva za Informatiku, Mensura Beganović, Predsednik Asocijacije Informatičara Bosne i Hercegovine, Marijan Frković, Predsednik Društva Informatičara, Hrvatska, Krešimir Sikulin, Hrvatski Informatički Zbor, Vasile Baltac Predsednik Info Saveza Rumunije


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.