mapa_srbije ECDL Crna Gora

Regionalna ECDL kancelarija u saradnji sa Mrežom RC i Centara za stručno usavršavanje i EBC Internet test centrom organizovala je:

"Seminar za ECDL ovlašćene onlajn ispitivače''
25. Maj 2015,
u Hotelu Zvezda, Vrnjačka banja

Seminar je namenjen direktorima, nastavnicima i profesorima informatike u osnovnim i srednjim školama. Na seminaru su predstavljeni evropski ECDL standardi digitalne pismenosti u obrazovanju i njihova primena u svetu i kod nas, a polaznici su osposobljeni za korišćenje aplikacije ECDL internet test centra za onlajn testiranje.

Učesnici seminara dobili su licence ECDL ovlašćenih onlajn ispitivača.

<<<nazad


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.