mapa_srbije ECDL Crna Gora

Ako ste dobili 4 ili 5 iz informatike tokom školovanja ili 8, 9, 10 tokom studiranja,
kvalifikovani ste za ECDL

ECDL profil

Na osnovu zaključka nacionalne Komisije za usklađenost obrazovnog programa sa ECDL standardima, ako imate zaključene odlične i vrlo dobre ocene iz informatike, možete dobiti ECDL - evropski informatički sertifikat! Iskoristite priliku i bez dodatnih polaganja potvrdite svoju prednost verifikacijom kod najbližeg ECDL centra.

Za sticanje sertifikata na osnovu ocena tokom školovanja potrebno je da Regionalnoj ECDL kancelariji office@ecdl.rs dostavite:

  1. skeniranu kopiju svedočanstva /odnosno upisane ocene u indeks
  2. popunjen obrazac (ovde)
  3. nastavni plan koji ste imali tokom školovanja / odnosno studiranja, na osnovu kojeg želite odgovarajući ECDL sertifikat:
  • ECDL Start obuhvata opšte poznavanje računara, aplikacije za obradu teksta, tabelarne kalkulacije i internet.
  • ECDL Core obuhvata ECDL Start + prezentacije i baze podataka
  • ECDL Profile obuhvata ECDL Start + vaš izbor ECDL Standard modula (IT sigurnost, onlajn kolaboracija, obrada slika, veb dizajn, projektno planiranje, 2D CAD) 

Zajednička stavka 80% objavljenih oglasa za posao je poznavanje rada na računaru po ECDL standardima. Neka budući poslodavci vide jasnu potvrdu vaših digitalnih veština u skladu sa svetskim i evropskim zahtevima!

Regionalna ECDL konferencija
OnLine ECDL Obuka
-20eur po modulu / 2460din
-80eur za ECDL Start/9840din
-120eur za ECDL Core/14760din
ECDL Profil indeks
45eur
ECDL Profil indeks Base (Start) 30eur
ECDL Profil indeks Standard (Core) 37eur
Polaganje po modulu 10 do 13,5 eur
ECDL Advanced Index 20eur
Polaganje Advanced 20eur
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.
Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.