mapa_srbije ECDL Crna Gora

Ako ste dobili 4 ili 5 iz informatike tokom školovanja ili 8, 9, 10 tokom studiranja, kvalifikovani ste za ECDL

ECDL - European Computer Driving Licence najpoznatiji svetski sertifikat koji potvrđuje vaše sposobnosti za efikasno korišćenje digitalne tehnologije. Škole i fakulteti širom sveta koriste ECDL. Studenti posebno mogu imati koristi od međunarodno priznatog sertifikata koji je mapiran na niz kvalifikacionih okvira i standarda, a u pojedinim zemljama je integrisan sa nastavnim planovima i programima.

Potvrdite stečeno znanje u školi/fakultetu u ECDL test centru u vašem gradu

Prateći evropske i svetske trendove Nacionalna Komisija za usklađenost obrazovnog programa sa ECDL standardima donela je zaključke da učenici i studenti koji su tokom redovnog školovanja imali visoke ocene (4/5 odnosno 8/9/10) iz informatičke grupe predmeta mogu steći ECDL - evropski informatički sertifikat bez dodatnih polaganja!

Sa preko 15 miliona sertifikovanih u 100 zemalja i hiljadama škola, koledža, univerziteta koji su prihvatili ECDL za sertifikaciju znanja svojih učenika i studenata ECDL je svetski lider u sertifikovanju digitalnih veština.

Kako do sertifikata?

Znanje na osnovu ocena tokom školovanja možete verifikovati u najbližem test centru ili slanjem svojih podataka na email adresu office@ecdl.rs i to:

  1. skeniranu kopiju svedočanstva ili prvu stranu indeksa i stranu na kojoj je upisana ocena
  2. popunjen obrazac (ovde)

Poželjno je da pošaljete i nastavni plan koji ste imali tokom školovanja / odnosno studiranja jer na taj način ubrzavamo proceduru odobrenja. Ukoliko imamo svu potrebnu dokumentaciju odgovor dobijate u naredna 24 časa.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove na osnovu ocena tokom školovanja mogu se prijaviti u najbliži ECDL test centar i polagati testove za odabrane module.

Zajednička stavka 90% objavljenih oglasa za posao je poznavanje rada na računaru po ECDL standardima. Neka budući poslodavci vide jasnu potvrdu vaših digitalnih veština u skladu sa svetskim i evropskim zahtevima!

Institucije i kompanije koje su delimično ili u potpunosti sprovele ECDL sertifikaciju znanja svojih zaposlenih.

ECDL profil


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.