mapa_srbije ECDL Crna Gora

Percepcija i stvarnost: Merenje jaza digitalnih veština u Evropi, Indiji i Singapuru

Kako merite nivo digitalnih veština? Kako ćete saznati da li kandidat za posao ima veštine i
kompetencije koje su mu potrebne za obavljanje posla? Omogućavanje ljudima da sami
procene svoje veštine može izgledati kao jednostavno rešenje, ali nosi veliki rizik da će
pogrešno oceniti svoje veštine.

ECDL Fondacija u novom izdanju “Percepcija i realnost” prikazuje rezultate istraživanja
samoprocene digitalnih veština i stvarnog nivoa veština utvrđenog praktičnim testovima. Novi
izveštaj uključuje rezultate istraživanja u Singapuru i Indiji, kojim se potvrđuju rezultati
istraživanja u 5 evropskih zemalja (Austrija, Finska, Danska, Nemačka i Švajcarska).

Preuzmite dokument.

Digitalne veštine

ECDL nacionalni operateri u Austriji, Danskoj, Finskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i ICDL Azija u Singapuru i Indiji, su radili istraživanje nivoa digitalne pismenosti u svojim zemljama.

Od učesnika istraživanja je traženo da ocene svoje veštine, nakon čega su radili praktični test
kako bi se utvrdio stvarni nivo njihovog znanja. Zajedničko za sva istraživanja je da su učesnici
precenili svoje veštine. Na osnovu dobijenih rezultata operatera u Austriji OCG 94% učesnika
je ocenilo svoje veštine kao “prosečne” ili “veoma dobre”, ali samo 39% njih je ostvarilo isti
rezultat na testovima. U Singapuru 88,50% ispitanika je ocenilo svoje veštine kao “dobre” ili
“odlične”, dok rezultati testa pokazuju da samo 55% ispitanika poseduje digitalne veštine u
skladu sa svojom procenom.

Dakle, kako precizno izmeriti digitalne veštine? Jedan od interesantnih podataka je da je
istraživanje u Švajcarskoj pokazalo da učesnici koji poseduju sertifikat koji potvrđuje njihove
kompjuterske veštine (ECDL) ostvaruju značajno bolje rezultate od proseka. Jasno je da je
strukturirana obuka koja vodi ka dobijanju priznatih sertifikata ključni način za prevazilaženje
jaza u digitalnim veštinama.

Potrebni su napori na svim političkim nivoima, od nove EU strategije veština, koja se uskoro
očekuje, do nacionalnih i lokalnih planova za obrazovanje i trening. Nekvalifikovana radna
snaga vodi ka tome da će nas ostatak sveta veoma brzo prestići. Da li vredi toliko rizikovati?

Digitalne veštine Švajcarska Singapur

Preuzmite dokument.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.