mapa_srbije ECDL Crna Gora

Obeležen Svetski dan belog štapa
Dodela ECDL sertifikata

U okviru Centra za podršku oštećenog vida - Crveni krst Skopje, 16. Oktobra 2018 odbeležen je Svetski dan belog štapa dodelom međunarodno priznatih ECDL sertifikata. 22je slabovidih lica - korisnika Centra, su uspešno završili prvi ECDL sertifikovani kompjuterski kurs prilagođen njihovim potrebama.

Korisnici Centra su dobili ECDL Start Sertifikat koji pokriva sledeće module:
Osnove računara, osnove Interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije.
Nakon dodele sertifikata, nekoliko korisnika je podelilo svoje lično iskustvo u pogledu važnosti ovih kurseva namenjenih osobama sa oštećenim vidom.

Na događaju je prisustvovalo 42 učesnika - korisnici Centra, predstavnici Administrativne kancelarije Crvenog krsta Skopje, sekretar Crvenog krsta u Skoplju, sekretar Nacionalnog Saveza slepih u Republike Makedonije, predstavnik USAID, direktorica ECDL Makedonije, predstavnici iz SEEU (Univerzitet Jugoistočne Evrope) i predstavnici EURM (Evropski univerzitet - Republika Makedonija).


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.