mapa_srbije ECDL Crna Gora

15. septembar 2008.

STAREŠINE  MODERNOG DOBA

Studenti Vojne akademije su, pored nekoliko desetina ispita, morali da polože i veliki broj praktičnih provera znanja i veš tina u okviru posebnih oblika nastave na poligonima, terenima i vežbalistima širom zemlje. Tokom četiri ili pet godina unapređen je stepen njihove fizičke pripremljenosti redovnom fizičkom obukom i treninzima. Mladi potporučnici stekli su dozvole za upravljanje motornim vozilima, završili obuku u skijanju, a znatan broj njih akademsku diplomu dopunio je sertifikatom o poznavanju engleskog jezika prema međunarodnom standardu STANAG 6001 i međunarodnim sertifikatom o poznavanju računarskih korisničkih programa ECDL (European Computer Driving Licence)


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.