mapa_srbije ECDL Crna Gora

Održan VII regionalni ECDL forum
"ECDL u realizaciji Digitalne Agende za Evropu 2020"

 

U organizaciji Hrvatskog informatičkog zbora (HIZ) 10 – 11 oktobra. 2013 u Zagrebu je održan Regionalni forum o digitalnoj pismenosti na kojem je predstavljen novi koncet ECDL programa (European Computer Driving Licence (ECDL).

Novi koncept ECDL-a predstavlja plod saradnje ECDL Fondacije, CEPIS i Digitalne Agende Evrope kao najvažnijih činioca Velike koalicije za digitalne poslove (Grand Colatition for Digital Jobs) osnovane mata ove godine. Ovim promenama ECDL sertifikacija ce pored osnova informacionih tehnologija obuhvatiti i sve druge specifične veštine u primeni računara kao što su web dizajn, obrada slika, projektovanje, sigurnost i druge koje je trebalo na jedinstveni i evropski prepoznatljiv način sistematizovati i standardizovati. Novi i prošireni ECDL predstavio je regionalni menadžer ECDL Fondacije iz Irske, gosp. Jacub Christoph istaknuvši da je novi koncept potpuno usklađen sa potreba za edukaciju i sertifikaciju informatičkih znanja i veština gradana, sa posebnim osvrtom na potrebe malih i srednjih preduzeća koje primenom IKT značajno mogu poboljšati svoje poslovanje i poziciju na tržištu.

Novi koncept ECDL program obuhvata četiri celine:

  • Uvodni e-programa za decu i građane
  • ECDL start (osnovni)koji se kao i do sada sastoji od četiri modula - osnove računara, obrada teksta, tabelarne kalkulacije i osnove komunikacija.
  • ECDL standardni moduli sada su prošireni: prezentacije, korišćenje baze podataka, IT sigurnost, online poslovanje, uređivanje fotografija, web dizajn, planiranje projekata, 2D CAD i zdravstvo.
  • ECDL napredni - napredna obrada teksta, napredne tabelarne kalkulacije, napredne baze podataka i napredne prezentacije.

Kandidatima je tako omogućeno da sopstvenim izborom modula verifikuju svoje informatičko obrazovanje u skladu sa potrebama posla i ličnim afinitetima. Taj sopstveni izbor čini lični ECDL Profil koji se celoživotno može dopunjavati i proširivati.

U sklopu foruma predstavljena je i „Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske“o kojoj je govorio profesor Tomislav Filetin, a predsednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju Mislav Balković govorio je o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) kao podsticaju za razvoj obrazovnih programa u ICT-u (informaciono komunikacionim tehnologijama).

ecdl zagreb 2013

Održan je i okrugli sto na koje se raspravljalo o načinu povećanja regionalne digitalne pismenosti, a na kraju foruma nacionalni koordinatori ECDL-a iz zemalja regije govorili su o stanju i planovima vezanim za uvođenje novog ECDL-a u njihovim zemljama.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.