mapa_srbije ECDL Crna Gora
ECDL SERTIFIKATI

ECDL Profil certificate

ECDL Profile sertifikat potvrđuje digitalne veštine u skladu sa obrazovanjem i profesionalnim opredeljenjem vlasnika sertifikata. ECDL Profile sertifikat je fleksibilan, tako da pojedincima i kompanijama omogućava kreiranje profila digitalnih veština koje odgovaraju potrebama i interesovanjima. Evropski okvir digitalnih kompetencija DIGCOMP prepoznaje više različitih oblika ECDL Profile sertifikata. Na sertifikatu se navode svi ECDL moduli koje je vlasnik sertifikata položio, bilo da je to samo jedan ili više, uključujuči i napredne (advanced) module. Svaki novostečeni modul se dopisuje i izdaje sasvim novi ECDL profile sertifikat.

ECDL Profile certificate - "Base" pokazuje osnovni nivo digitalne pismenosti pojedinca. Sastoji se 4 modula osnovna modula Osnove korišćenja računara, Osnove korišćenja intreneta, Obrada teksta i Tabelarne kalkulacije. Navedene 4 oblasti obuhvataju znanja i veštine koje bi danas svaki pojedinac trebalo da poseduje. Ovaj sertifikat ima istu vrednost kao ranije korišćeni naziv ECDL Start.

 

ECDL Profile certificate - "Standard" obuhvata 4 Base modula + Prezentacije i Korišćenje baza podataka. Ovaj sertifikat ima istu vrednost kao ranije korišćeni naziv ECDL Core.

 

ECDL Profile certificate - "Expert" potvrđuje da je kandidat uspešno položio minimum 3 napredna modula i da je sposoban da u potpunosti realizuje mogućnosti koje pružaju aplikacije obuhvaćene ovim programom.

 

Ovlašćeni ECDL ispitivač

Garantuje da je vlasnik sertifikata kompetentan za sprovođenje testiranja u ovlašćenom Test centru kandidata za sticanje ECDL sertifikata.

Sertifikat test centra

Licenca ovlašćenog ECDL test centra

Garantuje da je test centar kompetentan za sprovođenje testiranja i obuka po ECDL standardu.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.