ECDL programi
Naporima Evropske Unije za unapređenje primene informatičkih tehnologija osnovana je "Velika koalicija za digitalni posao" (Grand Coalition for Digital Jobs) kojom je ECDL Fondacija dobila nove zadatke: izradu novih modula za nadgradnju digitalnih kompetencija i veština koje kandidati potvrđuju polaganjem odgovarajućih ECDL testova. Na ovaj način u skladu sa zahtevima posla ili ličnim potrebama, kandidat kreira lični ECDL Profil kao nadogradnju ECDL Start ili Core sertifikatima a u skladu sa e-CF, Evropskim okvirom informatičkih kompetencija.

ECDL moduli su podeljeni na sledeće nivoe: osnovni nivo, srednji nivo i napredni nivo.

OSNOVNI NIVO
SREDNJI NIVO NAPREDNI NIVO
> Osnove korišćenja računara > Prezentacije > Napredna obrada teksta
> Osnove korišćenja interneta > Korišćenje baza podataka > Napredne tabelarne kalkulacije
> Obrada teksta > IT Sigurnost > Napredne baze podataka
> Tabelarne kalkulacije > Onlajn kolaboracija > Napredne prezentacije
  > Obrada slika  
  > Obrada internet stranica  
  > Projektno planiranje  
  > 2D CAD  
  > Upotreba zdravstvenog informacionog sistema  

Povratak na vrh stranice

Programi