Podaci koje unosite su Vaši lični podaci. Koristićemo ih isključivo za potrebe ECDL sertifikacije, odgovore na Vaša pitanja, komentare, odobrenje ECDL onlajn obuke, testiranja ili saradnicima koji su angažovani za ECDL testiranje. Klikom na dugme "potvrdi" šaljete podatke i ujedno dajete saglasnost za korišćenje istih isključivo u gore pomenute svrhe.