ECDL profil

U skladu sa Evropskim okvirom digitalnih i elektronskih kompetencija i činjenice da se upotreba informatičkih tehnologija svakodnevno uvećava, kreiran je ECDL Profil.

Sa ECDL Profilom birate kombinaciju modula koja vam najviše odgovara. Položeni moduli će predstavljati vaš ECDL Profil i oni će biti navedeni na vašem ECDL Profil sertifikatu.

Sa ECDL Profilom postajete sertifikovani za veštine koje su vam potrebne, zbog lične potrebe za dodatnim obrazovanjem i iz poslovnih razloga.ECDL Profil je fleksibilan tako da kandidati ili kompanije mogu izgraditi Profil koji najviše odgovara njihovim potrebama.

ECDL profil je za život. Svoj profil možete vremenom menjati nadogradnjom svojih veština, razvojem novih tehnologija ili novim modulima.

Vaš ECDL Profil raste sa vama: nema rok trajanja i uvek će biti dokaz vaših veština i životnog obrazovanja.

ecdl profil

Povratak na vrh strane

Programi