mapa_srbije ECDL Crna Gora
Kako postati ovlašćeni ECDL Test Centar
 
Licenca ovlašćenog ECDL Test Centra može se odobriti svakom pravnom licu.
ECDL Test Centri moraju zadovoljiti minimalne uslove:
• Prostorije pogodne za rad
• Sigurno čuvanje ispitnog materijala
• Minimum 2 računara
• Minimum 2 ovlašćena ECDL ispitivača
 
Licenca Testnog Centra se obnavlja i plaća unapred jednom godišnje. Licenca ovlašćenog ECDL ispitivača je trajna i odobrava se imaocima ECDL Core sertifikata ili drugih priznatih sertifikata iz oblasti IT.
 
Formular za ECDL Test Centar možete preuzeti ovde a za ECDL ispitivača ovde.
 
licenca ovlascenog test centra
Izgled licence ovlašćenog testnog centra.
 

Za više informacija:

ECDL kancelarija u Beogradu
Zmaj Jovina 4
11000 Beograd
 
Tel: +381 11 2620374, 2632996
Fax: +381 11 2626576
E-mail: office@ecdl.rs


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.