mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL u obrazovnom sistemu Srbije

Novo: Nacionalna komisija omogućila odličnim informatičarima priznavanje ECDL sertifikata.

Mnoge obrazovne institucije u Srbiji usaglasile su nastavni program predmeta „informatika“ sa ECDL Syllabus-om i tako omogućile svojim polaznicima izjednačenu kvalifikaciju sa vršnjacima iz Evropske Unije, odnosno sticanje ECDL sertifikata na osnovu ocene. Ukoliko ste dobili  4 ili 5 tokom učenja informatike u srednjoj školi ili gimnaziji, odnosno 8, 9 ili 10 na studijama, pošaljite nam svedočanstvo i vaš nastavni program radi provere i internacionalne verifikacije.

Nacionalna Komisija za analizu usklađenosti nastavnog programa „računarstvo i informatika“ sa evropskim ECDL standardima, sastavljena od experata delegiranih od strane Ministarstva prosvete, Ministarstva za trgovinu i telekomunikacije - Sektora za informaciono društvo, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, udurženja profesora informatike, nastavnika informatike u srednjim školama i gimnazijama, svojim radom tokom februara i marta 2014.god, završila je prvu fazu analiza i zvanično konstatovala:  

 1. Da se nastavni predmet „računarstvo i informatika“ izučava četiri godine u svim tipovima gimnazije i da se isti poklapa sa programom ECDL Profil Standard (Core) u okviru ECDL Syllabus 5.
 2. Da nastavni program predmeta „računarstvo i informatika“ u srednjim stručnim školama već u prvoj godini učenja obuhvata gradivo izjednačeno sa ECDL Profil Base (Start) u okviru ECDL Syllabus 5 za sve trogodišnje i četvorogodišnje srednje stručne škole.
 3. Dalja usklađenost predmeta iz oblasti računarstva i informatike, koji se proučavaju u srednjim stručnim školama, do nivoa ECDL Profil Base (Start) ili ECDL Profil Standard (Core) u okviru ECDL Syllabus 5, treba biti predmet pojedinačnih analiza nastavnih planova i programa iz tih predmeta prema svim obrazovnim profilima i područjima rada.
 4. Obzirom na stepen prolaznosti koji se kod ECDL-a zahteva na nivou 75%  znači da se ECDL sertifikacija može odobriti svim đacima sa zaključenom ocenom u svedočanstvu 4 ili 5 iz predmeta računarstva i informatike. Ostali đaci moraju imati dopunsku proveru zanja ukoliko žele ECDL sertifikat.

Zaključci Komisije i evropska sertifikacija informatičkog obrazovanja pomoći će domaćim đacima da po završetku školovanja ostvare iste šanse za uspeh i karijeru koje imaju i njihove kolege u Evropskoj Uniji.  Sa ovim u vezi i na inicijativu regiionalne ECDL kancelarije:

 • Sve državne škole i gimnazije Srbije dobijaju ECDL donaciju za besplatno formiranje ECDL testnih centara u svojim okvirima rada sve dok traju pristupni pregovori i Srbija konačno ne postane članica Evropske Unije.
 • Đaci koji su dobili ocene 4 ili 5 u formiranim ECDL centrima tih škola mogu dobiti odgovarajući ECDL Profil Base (Start) ili ECDL Profil Standard (Core) sertifikat bez naknadnih polaganja ispita.
 • Đaci koji su dobili ocene 4 ili 5 a čije škole još uvek nisu zavrsile administrativne poslove i primile ECDL licencu, mogu otići u bilo koji od preko 150 ovlašćenh ECDL Testnih Centara širom zemlje gde će moći prezentirati original svog svedočanstva i posle administrativnih provera dobiti odgovarajući ECDL sertifikat.

ECDL u obrazovanju

ECDL sertifikacioni program je danas standard digitalne pismenosti u mnogim obrazovnim sistemima širom sveta i široko je prihvaćen od strane ministarstva prosvete, kako za učenike i studente tako i za nastavnike.

ECDL za učenike i studente

Sticanje IKT veština tokom redovnog školovanja učenicima/studentima omogućava kvalitetnije obrazovanje, veći pristup informacijama kao i bolju pripremljenost za život, rad i dalje školovanje. Đaci/studenti koji poseduju IKT veštine i koriste tehnologije u procesu učenja postižu bolje rezultate i motivisaniji su za učenje.

IKT veštine studentima omogućavaju da svoje pismene radove brzo, lako i efikasno predstavljaju pomoću programa za obradu teksta, da svoje projekte prikažu u vidu prezentacija kao i da u velikom broju predmeta koriste aplikacije za tabelarne kalkulacije.

Digitalno pismeni učenici/studenti u većoj meri koriste informacije dostupne na Internetu, koriste mogućnost e-učenja i multimedijalne sadržaje. Sticanje novih znanja na ovakav način podstiče njihovo kritičko razmišljanje i pozitivan stav prema konceptu celo životnog učenja.

Timski rad je takođe važna veština u društvu znanja, a primena modernih tehnologija podstiče komunikaciju sa okruženjem. Razvijajući sveobuhvatan set digitalnih veština, đaci/studenti uče kako da koriste tehnologije za komunikaciju sa nastavnicima i svojim vršnjacima, da dele zadatke i rade na grupnim zadacima i projektima.


ECDL za nastavnike

IKT veštine podstiču nastavnike da intenzivnije koriste tehnologije u obrazovnom procesu što značajno povećava kvalitet nastave i način prenosa znanja na studente i učenike.

Komjuterske veštine omogućavaju nastavnicima:

 • Kreiranje i postavljanje lekcija i obrazovnih sadržaja na mrežu
 • Pristup multimedijalnim i interaktivnim sadržajima za podršku u učenju
 • Prilagođavanje sadržaja različitim stilovima učenja i sposobnostima
 • Povećanje motivacije učenika/studenata kroz upotrebu IKT u učionicama
 • Razmenu iskustava i povećanje saradnje unutar i između škola
 • Razmenu kurikuluma, nastavnih planova i programa sa kolegama i zaposlenima
 • Profesionalni razvoj preko profesionalnih mreža i veće zadovoljstvo poslom

Korišćenje softverskih aplikacija značajno pojednostavljuje rutinske zadatke i smanjuje utrošak vremena na administrativne poslove kroz:

 • Elektronsko upravljanje podacima o učenicima/studentima na delotvoran način
 • Prijem i ispravljanje domaćih zadataka/projekata u elektronskom obliku
 • Bolju kominikaciju sa učenicima i roditeljima
 • Praćenje i nadzor dolaska učenika/studenata i njihove preformanse
 • Povećanje produktivnosti kroz intenzivniju primenu IKT

Škole edukacijom nastavnika osiguravaju intenzivnije korišćenje savremenih tehnologija u svakodnevnom radu i na taj način maksimiziraju povrat investicija uloženih u nabavku opreme i softverskih aplikacija.

Digitalno pismeni nastavnici i školsko osoblje efikasnije koristi elektronsku poštu, programe za razmenu instant poruka ili blogove za bržu i intenzivniju komunikaciju sa učenicima/studentima, kolagama i rukovodiocima.


Zašto sertifikacija?

Sertifikacija pruža objektivnu proveru znanja i veština učenika/studenata i nastavnika u skladu sa međunarodnim standardima. Neke od prednosti sertifikacije su:

 • Jedinstven skup veština i znanja koje učenici i zaposleni u obrazovnim institucijama moraju da poseduju u vreme ekspanzije moderne i digitalne tehnologije
 • Obezbeđuje dokaz sposobnosti
 • Etalon za utvrđivanje kvaliteta obuke i sredstvo za procenu stečenih znanja i veština
 • Sredstvo za utvrđivanje povraćaja sredstava uloženih u obuku
 • Motiviše nastavnike i učenike/studente da redovno pohađaju i prate časove obuke

Zašto ECDL?

ECDL predstavlja međunarodni standard informatičke pismenosti. Program su kreirali stručnjaci iz celog sveta, a proveren je i odobren od strane relevantnih međunarodnih institucija.
Sa preko 15 miliona kandidata u 148 zemalja ECDL standard predstavlja najrasprostranjeniji standard informatičke pismenosti na svetu.

ECDL sertifikacioni program je:
ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.