mapa_srbije ECDL Crna Gora

Za pojedince

ECDL u svakodnevnom životu

Sposobnost korišćenja računara je danas izuzetno važna veština koju bi trebalo da poseduje svaki pojedinac. Kompjuterske veštine omogućavaju svim generacijama da razumeju i koriste savremene tehnologije za poboljšanje ličnog i profesionalnog života. Sertifikovanje kompjuterskih veština pomaže pojedincima u njihovom profesionalnom razvoju, čineći ih atraktivnijim za poslodavce, a istovremeno povećava njihovu sposobnost da komuniciraju i pristupaju informacijama i uslugama u svakodnevnom životu.

Kompjuterske veštine obezbeđuju društvenu i ekonomsku inkluziju, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje zdravog društva. ECDL sertifikacioni programi su koncipirani tako da zadovolje potrebe svih starosnih grupa.

ECDL vam može pomoći da brzo i lako pristupite čitavom nizu informacija i usluga koje mogu pojednostaviti život svakog pojedinca i uštedeti vreme:

 • E-trgovina – online kupovina proizvoda i usluga po najpovoljnijim cenama
 • E-bankarstvo – upravljanje nalozima i plaćanje računa bez čekanja u redovima
 • E-uprava – pribavljanje formulara, potvrda, uverenja koje izdaju državne institucije bez obilaska velikog broja šaltera i čekanja u redovima
 • Mogućnost pristupa vestima, informacijama, sadržajima zabavnog karaktera u skladu sa vašim interesovanjima i potrebama

ECDL sertifikacini program:

 • vam omogućava sistmatizovano sticanje znanja i veština za korišćenje računara, u skladu sa međunarodnim standardima priznatim u celom svetu
 • za razliku od ostalih programa u ovoj oblasti, kao vendorski nezavisan standard, vam omogućava da samostalno odaberete programske aplikacije za koje želite da pohađate obuku i testirate svoje znanje
 • pruža vam mogućnost da pronađete pravi izbor za vaš nivo veština, bez obzira da li ste početnik, već posedujete osnovno znanje, želite da postanete u potpunosti kompetentan korisnik računara i standardnih aplikacija ili želite da unapredite kompjuterska znanja i veštine.


ECDL u poslu

U savremenom društvu veoma je važno da zaposleni imaju mogućnost efikasnog i efektivnog korišćenja tehnologija. Poslodavci očekuju od potencijalnih kandidata za posao da već poseduju osnovne kompjuterske veštine. Sertifikovana znanja i veštine po svetskim standardima vas čini atraktivnijim za poslodavce. Zaposleni sa pravim veštinama imaju potencijal za napredovanje.

Poslodavci znaju da su zaposleni sa kompjuterskim veštinama:

 • produktivniji
 • efikasniji u izvršavanju zadataka
 • koriste tehnologiju za efikasnije komuciranje
 • manje vremena troše za rešavanje problema u vezi sa IT

Poslodavci žele pojedince koji su kvalifikovani i koji ce doprineti ostvarivanju ciljeva poslovanja na najefikasniji, najefektivniji i najproduktivniji način.

ECDL sertifikatima potvrđujete svom postojećem ili potencijalnom poslodavcu da posedujete veštine potrebne za radno mesto u skladu sa međunarodno priznatim standardima.

Preko 15 miliona ljudi u svetu je sertifikovalo svoja znanja po ECDL standardu i steklo konkurentsku prednost na tržištu rada.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.