mapa_srbije ECDL Crna Gora

Tablet

Prilikom zapošljavanja vodite računa da rad na računarima danas pored klasičnog PC - office paketa traži i znanje upotrebe tablet računara i pametnih telefona! Zahtevanjem Evropskih ECDL sertifikata od zaposlenih dobićete savremeno obučeni kadar ali i besplatni TABLET računar dok traje akcija. Dovoljno je da nam dostavite kopiju vašeg oglasa za posao učinjenog u nekoj od renomiranih oglasnih agencija ili novinskih članaka u kojima se traži evropska informatička sertifikacija ECDL i mi ćemo Vam poslati jedan TABLET računar.

Kvalifikovani zaposleni omogućavaju organizacijama efikasnije korišćenje tehnologija, što obezbeđuje povećanje produktivnosti i konkurentnosti, kao i efikasnije postizanje operativnih ciljeva. ECDL sertifikacioni programi obezbeđuju povećanje vrednosti ljudskog kapitala i ostvarivanje veće produktivnosti zasnovane na razvoju kompetencija zaposlenih.

Benefiti digitalno pismenih zaposlenih

IKT kvalifikovani zaposleni poboljšavaju efikasnost i produktivnost organizacija, što dovodi i do celokupnog društveno ekonomskog rasta i razvoja.

Digitalno pismeni zaposleni:

 • Povećavaju ukupnu efikasnost i produktivnost
 • Efikasnije ostvaruju specifične ciljeve i zadatke
 • Obezbeđuju smanjenje ili elimisanje nepotrebnih administratorskih opterećenja
 • Obezbeđuju poboljšanje interne i eksterne komunikacije u okviru organizacije
 • Obezbeđuju intenzivnije korišćenje IKT, što dovodi do većeg povrata uloženih sredstava u nabavku IKT opreme
 • Povećanje samopouzdanja zaposlenih i zadovoljstva poslom
 • Nepotrebno izgubljeno vreme i novac kao posledica neznanja se elimiše
Digitalno nepismeni zaposleni Digitalno pismeni zaposleni
Troše vreme pokušavajuci da pronađu funkcije za koje znaju da aplikacija može da izvrši Poznaju funkcije aplikacija i koriste ih za brzo izvršavanje poslovnih aktivnosti
Traže pomoć od tehničke službe ili korisničkog servisa prilikom instalacije i podešavanja uređaja gubeći vreme dok čekaju pomoć kolega Sami instaliraju i podešavaju uređaje i koriste ih u obavljanju poslovnih aktivnosti
Gube vreme na kucanju pojedinačnih pisama, adresnih i drugih podataka prilikom slanja tipskih pisama većem broju korisnika Koriste funkciju mail merge u aplikaciji za obradu teksta kako bi u kratkom vremenskom roku pripremili tipska pisma za slanje na veći broj adresa
Provode više vremena za izradu dokumenata i prezentacija koje je potrebno naknadno ispravljati Samostalno kreiraju dokumente i prezentacije
Ručno unošenje proračuna u tabelama povećava rizik od grešaka Koriste formule i funkcije za efikasno i efektivno obavljanje složenih proračuna
Odbojnost prema bazama podataka i strah od primene Koriste upite i brzo i efikasno generišu izveštaje za prikaz potrebnih informacija u skladu sa potrebama
Imaju poteškoće u upravljanju elektronskom poštom i nedovoljnu svest o bezbednosnim rizicima Efikasno upravljaju elektronskom poštom, svesni su rizika i vrednosti bezbednosnih sistema.

Zašto sertifikacija?

Sertifikacija pruža objektivnu proveru sposobnosti zaposlenih i pokazuje njihovu kompetentnost po svetskim standardima. ECDL sertifikacija:

 • Definiše skup potrebnih veština za efikasno obavljanje posla
 • Obezbeđuje sredstva za procenu veština zaposlenih i definisanje plana obuke
 • Dokazuje da zaposleni imaju veštine da za kompetentno obavljanje posla
 • Prikazuju jasnu meru prinosa na ulaganje u obuku
 • Motiviše zaposlene da redovno pohađaju časove obuke i usvajaju nova znanja

Zašto ECDL?

ECDL predstavlja međunarodni standard informatičke pismenosti. Program su kreirali stručnjaci iz celog sveta, a proveren je i odobren od strane relevantnih medunarodnih institucija. Sa preko 15 miliona kandidata u 148 zemalja ECDL standard predstavlja najrasprostranjeniji standard informatičke pismenosti na svetu.

ECDL sertifikacioni program je:

 • Međunarodno priznat
 • Zasnovan na primeni visokih standarda kvaliteta
 • Dostupan za različite nivoe IKT znanja
 • Usklađen sa potrebama tržišta rada i tehnološkim napredkom
 • Vendorski nezavisan


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.